home   o muzeju   umetnici   izložbe   izdanja   trijenala   kolonije   vesti i događaji   javne nabavke   kontakt    

 

 

             
  MUZEJ NAIVNE I MARGINALNE UMETNOSTI
USTANOVA KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA
         
 
 
 
 
     

JAVNE NABAVKE

 

 

 
 
Muzej naivne i marginalne
umetnosti (MNMU)
35000 Jagodina, Srbija
Boška Đuričića 10.
Telefon: (+381 35) 8223 419
info@naiveart.rs

 

Pravilnik o javnim nabavkama

 
     

Javna nabavka – Usluge smeštaja i ishrane učesnika 20. međunarodne likovne kolonije br. 3/2018

  Preuzmite dokumenta:

 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Javna nabavka dobara - goriva br. 2/2018

  Preuzmite dokumenta:

 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanje i odgovor zainteresovanom licu

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Usluga štampanja kataloga, monografija i propagandnog materijala za 2018. godinu br. 1/2018

  Preuzmite dokumenta:

 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Javna nabavka administrativne (elektronske i fotografske opreme) br. 8/2017

  Preuzmite dokumenta:

 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 3

 
     

Javna nabavka dobara – licenci komercijalnog softvera br. 7/2017

  Preuzmite dokumenta:


Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odgovor zainteresovanom licu

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 
     

Javna nabavka dobara – računara i računarske opreme br. 6/2017

  Preuzmite dokumenta:


Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 
     

Javna nabavka br. 5/2017 - Otkup umetničkih dela za 2017. godinu

  Preuzmite dokumenta:


Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 
     

Javna nabavka fotoaparata i elektronske opreme br. 4/2017

  Preuzmite dokumenta:


Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Smeštaj učesnika

Javna nabavka usluga smeštaja učesnika 19. međunarodne likovne kolonije 3/17

  Preuzmite dokumenta:


Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija usluga smeštaja učesnika 19. međunarodne likovne kolonije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Nabavka goriva

Javna nabavka male vrednosti - nabavka goriva za potrebe MNMU: JNBM - usluga 2/17

  Preuzmite dokumenta:


Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija za nabavku goriva

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Nabavka usluga - štampanja

Javna nabavka male vrednosti - usluga štampanja kataloga, monografija i propagandnog materijala za 2017. godinu: JNBM - usluga 1/17

  Preuzmite dokumenta:


Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija za štampanje
Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Nabavka usluga - štampanja

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke usluga-štampanja br.101 od 11.02.2016. godine pozivamo Vas da preuzmete dokumenta.

  Preuzmite dokumenta:


Prečišćen tekst konkursne dokumentacije sa dopunama

Produženje roka za podnošenje ponuda

Dopuna konkursne dokumentacije

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija za štampanje

Odgovor zainteresovanom licu - 1

Odgovor zainteresovanom licu - 2

Odgovor zainteresovanom licu - 3

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Nabavka goriva

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke dobara-goriva br.94 od 11.02.2016. godine pozivamo Vas da preuzmete dokumenta.

  Preuzmite dokumenta:

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija za nabavku goriva

Odgovor zainteresovanom licu

Odluka o dodeli ugovora 1

Odluka o dodeli ugovora 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

     
 
     
     

Otkup umetničkih dela

Na osnovu Odluke br. 251 od 08.04.2015. godine o pokretanju pregovaračkog postupka javne nabavke bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za otkup umetničkih dela. br. 4/2015.

  Preuzmite dokumenta:

Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija
Produženje roka za podnošenje prijava
Odluka o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 

Nabavka goriva

Na osnovu Odluke br. 238 od 03.04.2015. godine o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti dobara - nabavka goriva br. 3/2015,

  Preuzmite dokumenta:

Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
     
 

Javna nabavka br. 2/2015

Usluga smeštaja i ishrane učesnika 18.međunarodne likovne kolonije br. 2/2015
Na osnovu Odluke br. 142 od 27.02.2015. godine o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti - usluga smeštaja i ishrane učesnika 18. međunarodne likovne kolonije br. 2/2015, pozivamo Vas da preuzmete sledeća dokumenta:

  Preuzmite dokumenta:

Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 

Javna nabavka br. 1/2015

Na osnovu Odluke br. 93 od 12.02.2015. godine
o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti - usluga štampanja br. 1/2015.

  Preuzmite dokumenta:

Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija
Odgovor zainteresovanom licu
 
 
               
               
               
               
 
 
 
  MUZEJ NAIVNE I MARGINALNE UMETNOSTI - MNMU   home   o muzeju   umetnici   izložbe   izdanja   trijenala   kolonije   vesti i događaji   javne nabavke   kontakt