home   o muzeju   umetnici   izložbe   izdanja   trijenala   kolonije   vesti i događaji   javne nabavke   kontakt    

 

 

             
  MUZEJ NAIVNE I MARGINALNE UMETNOSTI          
 
 
 
 
     

JAVNE NABAVKE

 

 

 
 
Muzej naivne i marginalne
umetnosti (MNMU)
35000 Jagodina, Srbija
Boška Đuričića 10.
Telefon: (+381 35) 8223 419; 244 317
info@mnmu.rs

info@naiveart.rs

 

Pravilnik o javnim nabavkama

 
     

Javna nabavka - Usluga vršenja stručnog nadzora na izvođenju radova na rekonstrukciji i dogradnji MNMU u Jagodini, br. 4/2019

  Preuzmite dokumenta:

 

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Javna nabavka dobara - Rekonstrukcija i dogradnja Muzeja naivne i marginalne umetnosti, br. 3/2019

  Preuzmite dokumenta:

 

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Izmene i dopune konkursne dokumentacije broj 1.

Odgovori zainteresovanom licu broj 1.

Izmene i dopune konkursne dokumentacije broj 2.

Odgovori zainteresovanom licu broj 2.

Izmenjeni predmer radova

Obaveštenje o produženju roka za podnosenje ponuda JN-3/2019.pdf

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Javna nabavka dobara - goriva br. 2/2019

  Preuzmite dokumenta:

 

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odogovor zainteresovanom licu

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Javna nabavka – Usluge štampanja kataloga, novine i propagandnog materijala u 2019. godini
- usluge štampanja 79810000,
br. 1/19

  Preuzmite dokumenta:

 

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

Javna nabavka – Otkup umetničkih dela br. 4/2018

  Preuzmite dokumenta:

 

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanje poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Javna nabavka – Usluge smeštaja i ishrane učesnika 20. međunarodne likovne kolonije br. 3/2018

  Preuzmite dokumenta:

 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Javna nabavka dobara - goriva br. 2/2018

  Preuzmite dokumenta:

 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanje i odgovor zainteresovanom licu

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Usluga štampanja kataloga, monografija i propagandnog materijala za 2018. godinu br. 1/2018

  Preuzmite dokumenta:

 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 
 
               
               
               
               
 
 
 
  MUZEJ NAIVNE I MARGINALNE UMETNOSTI - MNMU   home   o muzeju   umetnici   izložbe   izdanja   trijenala   kolonije   vesti i događaji   javne nabavke   kontakt