home   o muzeju   umetnici   izložbe   izdanja   bijenala   kolonije   vesti   javne nabavke   kontakt    

 

<<< ] >>> ]

             
 
 
 
 
         
     

Rašidi Kijanoš Gadi

     
     

Rašidi Kijanuš Gadi (Iran/Nemačka)

  Rođen 1962. u Zirabu (Iran). Slika od 2006. Radi crteže manjeg formata sa zomorfnim i antropomorfnim motivima koji se prepliću, sučeljavaju ili sažimaju. Paralelno stavara fantastične građevine pomoću geometrijskih niti, koje prepliće na papiru u vidu guste mreže bez vidljivog početka i kraja. Jedine intervencije boja su ponekad u pokušaju uokviravanja i isticanja samog motiva, produbljivanja pozadine po kojoj lebde neobična, hibridna bića.  
         
         
  Rašidi Kijanoš Gadi - Bez naziva  
Rašidi Kijanoš Gadi - Bez naziva Rašidi Kijanoš Gadi - Bez naziva Rašidi Kijanoš Gadi - Bez naziva Rašidi Kijanoš Gadi - Bez naziva Rašidi Kijanoš Gadi - Bez naziva
         
Bez naziva, 2014.

tuš na kartonu,
26,5x18cm

Bez naziva, 2014.

kombinovana
tehnika na kartonu,
21,5x11cm

Bez naziva, 2014.

tuš na kartonu,
19,5x30cm

Bez naziva, 2014.

kombinovana tehnika
na kartonu,
19x14,5cm

Bez naziva, 2014.

kombinovana tehnika
na kartonu,
15x32cm

 
  Bez naziva, 2014.

kombinovana tehnika na kartonu, 19x14,5cm

     
         
         
 
 
 
  MUZEJ NAIVNE I MARGINALNE UMETNOSTI - MNMU   home   o muzeju   umetnici   izložbe   izdanja   trijenala   kolonije   vesti i događaji   javne nabavke   kontakt