home   o muzeju   umetnici   izložbe   izdanja   trijenala   kolonije   vesti i događaji   javne nabavke   dokumenta   kontakt
             
 
 
 
 
   

 

 

Kalendar MNMU za 2017. godinu

 

 

 

Skulpture Neka Čanda (Indija),

donacija Anui Sainija (sina Nek Čanda) i Fondacije Nek Čand

 

 

VESTI I DOGAĐAJI

Promocija

Magazin MNMArt 4
Kalendar MNMU za 2017. godinu

Četvrtak 22. 12. 2016.
MNMU, Jagodina

- Promocija novog broja časopisa MNMArt 4
- Promocija Kalendara MNMU za 2017. godinu
- Izložba plakata i propagandnog materijala
- Izložbene i izdavačke aktivnosti MNMU u 2016.

Uspešna radna godina Muzeja naivne i marginalne umetnosti zaokružena je Promocijom novog broja časopisa MNMArt 4, Kalendara za 2017. godinu, kao i izložbom plakata i ostalog propagandnog materijala koji su pratili izložbene i izdavačke aktivnosti MNMU u 2016. godini. Kalendar je posvećen svetskom klasiku naivne i marginalne umetnosti Savi Sekuliću. Autor teksta o umetniku je Nina Krstić, autor dizajna i fotografija Slobodan Štetić.
Novo dvojezično izdanje časopisa MNMArt broj 4 sadrži brojne priloge domaćih i inostranih autora o aktivnostima MNMU u periodu od maja do decembra 2016. godine, ali i priloge iz drugih galerija i muzeja na polju naivne i marginalne umetnosti.

 

Prilikom promocije novog broja muzejskog likovnog lista i novogodišweg kalendara, brojnoj publici kustosi MNMU predstavili su najznačajnije događaje koji su obeležili ovu godinu: Izložbenu i izdavačku delatnost MNMU ove godine obeležilo je 11 izložbi realizovanih u zemlji i inostranstvu (Beograd, Jagodina, Kragujevac, Novi Pazar, Trebnje, Milano), kao i dve značajne manifestacije: Trijenale umetnosti samoukih vizionara kao dvadeset sedmu likovnu smotru koju Muzej u kontinuitetu organizuje počev od 1970. godine i Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10, manifestacija kojoj se MNMU pridružio mnogobrojnim svojim bogatim sadržajima.

 

U toku 2016. godine Muzej je svoju Likovnu zbirku obogatio za više od pedeset reprezentativnih dela, među kojima se izdvaja niz značajnih dela domaćih i inostranih autora nagrađenih na Trijenalu umetnosti samoukih vizionara. Zbirci MNMU u 2016. godini, predstavlja neobično vredna donacija Anui Sainija (sina Nek Čanda) i Fondacije Nek Čand (čiji je predsednik DŽon Meizels) - dvadeset reprezentativnih skulptura čuvenog indijskog vajara za zbirku MNMU.

 

 

Preuzmite
Magazin za naivnu i marginalnu umetnost - MNMArt, broj 4.

 
             
         
               
               
 
 
 
  MUZEJ NAIVNE I MARGINALNE UMETNOSTI - MNMU   home   o muzeju   umetnici   izložbe   izdanja   trijenala   kolonije   vesti i događaji   javne nabavke   kontakt