О нама

slider-1
Музеј наивне и маргиналне уметности (Београд/Јагодина, Србија) основан је 1960. године. Посвећен је прикупљању, очувању, афирмацији и презентацији уметничких дела насталих изван граница такозване мејнстрим уметности. На међународној сцени МНМУ спада међу најстарије установе специјализоване за музеолошку заштиту највреднијих остварења неконвенционалног сегмента савремене уметничке сцене.
Већ шест деценија у континуитету преиспитују се начини сагледавања, представљања, интерпретације и стручне заштите правих вредности и суштине аутентичне самоуке, наивне и маргиналне уметности и сродних самосвојних стваралачких израза, као виталног извора истините креативне енергије која повлачи јасну границу дистанцирања у односу на псеудонаивну продукцију, елементе аматеризма, дилетантизма и комерцијалности.

Основан 1960. године под називом Галерија самоуких ликовних уметника, од почетка је конципиран као комплексна музејска установа.
Током времена идентитет Музеја везиван je за називе који су у датом тренутку били најприсутнији у теорији уметности и носили најшири потенцијал значења. Тако су, најпре, усвојени називи самоука и наивна уметност.  Термином маргинална уметност назив Музеја је допуњен у новијем периоду са циљем да се, у складу са актуелним савременим токовима, обухвати шире уметничко поље сингуларних појава.

Седиште Музеја налази се у Београду (Немањина 3) у простору у коме је последње деценије свог живота и рада провео истакнути теоретичар значајних појава модерне уметности двадесетог века као и један од водећих афирматора наивне уметности у свету, Ото Бихаљи-Мерин, а где је 2013. године основан Салон Ото Бихаљи-Мерин. Богата заоставштина Бихаљи-Мерина – значајна библиотечка и архивска грађа, преписка Ота са многим угледним колегама и уметницима, аутентични рукописи и фотографије, чува се у просторима музеја у Београду и Јагодини.
Галерија Музеја наивне и маргиналне уметности  у Јагодини (Бошка Ђуричића 10) на око 580 м² изложбеног простора презентује Сталну поставку и повремене изложбене програме.

Музеј наивне и маргиналне уметности 2022. Сва права задржана.
Политика приватности / Услови коришћења