ИВАН ГЕНЕРАЛИЋ

Рођен 1914. у Хлебинама. Сликао од 1929. Осим цртежа и акварела, Иван Генералић је сликао уљем на дрвету и платну, а затим усваја и до мајсторства развија технику темпере и уља на стаклу. Са социјалне тематике раног раздобља постепено прелази на сликање идиличних, буколичких предела са сценама из живота подравских сељака и мртве природе, а у току осме деценије 20. века све више се бави симболичким и егзистенцијалним садржајима (аутопортрети, маске). Једноставност облика, сигурност цртежа, особеност перспективних и просторних решења, префињеност тонских прелаза боје, затим промене у величини појединих облика до монументалних размера, монохромност колорита и сведеност облика на силуете израженог цртежа на неутралној позадини, основне су карактеристике стваралаштва једног од зачетника хлебинске групе, која је огласила наивну уметност на простору бивше Југославије.

Музеј наивне и маргиналне уметности 2022. Сва права задржана.
Политика приватности / Услови коришћења