РОСИДУ ТРАКИ ЏОНС

Рођена 1920. у Фамагусти. Излагала од 1980. Траки Росиду Џонс је топлим и светлим бојама Медитерана сликала живот кипарског поднебља, као и реминисценције на пејзаже са далеких путовања.