САМО ЈУРЕЧИЋ

Рођен 1962. у Трбовљу. Излаже од 1990. Сопственим начином виђења и изражавања, Само исписује дневник човека суоченог са егзистенцијалним проблемима и његов покушај изласка из лавиринта свакодневнице.