ВОЈКАН МОРАР

Рођен је 1966. у Панчеву. Слика од 1986. Живи у Панчеву, Србија. Минуциозном техником дочарава паралелни свет анђела и свет оностраног. Визијом фантасте, истрајно, психоделично мултиплицира фигуре и урања их у боју. Оне често попут праска искачу из површине платна, показујући уметникову потребу за додатном димензијом, отуда се неретко посвећује и вајању у глини. Сугестивна је моћ његових форми иначе и у глини и на платну. Опсесиван плес хиљаде анђела, пастуозно и минуциозно дат врло интензивно изражених, ствара јединствену атмосферу оностраног. Таутологијом фигура, као искрени “оутсидер” уметник обележава хармонију свог унутрашњег микрокосмоса. Жута боја доминира његовим платнима, којима лебди јато анђела или пак израњају велелепни примерци неке фантастичне архитектуре. Стално трагање за новим изворима истог мотива показује уметникову истрајност у опседнутости истраживањима сопствених визија, као основним моделима интенције. Стремљење ка дубинама оностраног за њега представља вечиту тајну. То је нешто што га уметнички интригира.

Најзапаженија су му учествовања на тријеналним и бијеналним манифестацијама у Братислави и Јагодини, где 2009. године, на Четрнаестом бијеналу добија “Велику награду” за изложена дела.