Мала зелена бележница мог деде, 2021, оловка на папиру, 10,5 x 8 цм 


Carnet de notes petit vert mon grand-père, 2021, stylo sur papier, 10,5 x 8 cm  


My Grandpa’s Small Green Notebook, 2021, pen on paper, 10.5 x 8 cm 

Нотес бр.20, oкo 2014, цртеж на фотографији, 13,5 x 8,7 цм


Carnet n.20, à propos de 2014, dessin sur la photo, 13,5 x 8,7 cm  


Notebook No.20, about 2014, drawing over a photograph, 13.5 x 8.7 cm

Нотес бр.10, око 2014, фломастер на папиру, 14,3 x 11,3 цм


Carnet n.10, à propos de 2014, feutre sur papier, 14,3 x 11,3 cm 


Notebook no.10, about 2014, felt pen on paper, 14.3 x 11.3 cm 

Нотес бр.7, око 2014, хемијска оловка на папиру, 14,8 x 10,5 цм


Carnet n.7, à propos de 2014, crayon sur papier, 14,8 x 10,5 cm


Notebook no.7, about 2014, pencil on paper, 14.8 x 10.5 cm 

 Нотес бр.6, око 2014, фломастер на папиру, 14,8 x 10,5 цм


Carnet n.6, à propos de 2014, feutre sur papier, 14,8 x 10,5 cm


Notebook no.6, about 2014, felt pen on paper, 14.8 x 10.5 cm 

Нотес бр.7, око 2014, хемијска оловка на папиру, 14,8 x 10,5 цм


Carnet n.7, à propos de 2014, crayon sur papier, 14,8 x 10,5 cm


Notebook no.7, about 2014, pencil on paper, 14.8 x 10.5 cm 

Нотес бр.17, око 2014, цртеж тушем, 15,2 x 9,8 цм


Carnet n.17, à propos de 2014, dessin avec encre, 15,2 x 9,8 cm 


Notebook no.17, about 2014, drawing with ink, 15.2 x 9.8 cm

Нотес бр.13, око 2014, цртеж тушем, 15 x 8,5 цм 


Carnet n.13, à propos de 2014, dessin avec encre, 15 x 8,5 cm    


Notebook no.13, about 2014, drawing with ink, 14.8 x 10.5 cm

Блок за скицирање, 2016, оловка на папиру, 15 x 21 цм 


Carnet de croquis, 2016, stylo sur papier, 15 x 21 cm   


Sketchbook, 2016, pen on paper, 15 x 21 cm

Нотес бр.12, око 2014, оловка на папиру, 16 x 8 цм 


Carnet n.12, à propos de 2014, stylo sur papier, 16 x 8  cm   


Notebook no.12, about 2014, pen on paper, 16 x 8 cm

Блок, око 2014, оловка на папиру, 20,6 x 29,7 цм    


Carnet, à propos de 2014, stylo sur papier, 20,6 x 29,7 cm  


Notebook, about 2014, pen on paper, 20.6 x 29.7 cm 

Нотес бр.16, око 2014, туш на папиру, 20,9 x 14,8 цм   


Carnet n.16, à propos de 2014, encre sur papier, 20,9 x 14,8 cm


Notebook no.16, about 2014, ink on paper, 20.9 x 14.8 cm 

Нотес бр.18, око 2014., асамблаж, 20,5 x 18,8 цм 


Carnet n.18, à propos de 2014, assemblage, 20,5 x 18,8 cm 


Notebook no.18, about 2014, assemblage, 20.5 x 18.8 cm 

Нотес бр.19, око 2014, цртеж тушем, 20 x 11,8 цм  


Carnet n.19, à propos de 2014, dessin avec encre, 20 x 11,8 cm      


Notebook no.19, about 2014, drawing with ink, 20 x 11.8 cm 

Нотес бр.4, oko 2014, фломастер на папиру, 21 x 14,7 цм         


Carnet n.4, à propos de 2014, feutre sur papier, 21 x 14,7 cm    


Notebook no.4, about 2014, felt pen on paper, 21 x 14.7 cm 

Нотес бр.5, око 2014, фломастер, хемијска оловка на папиру, 21 x 14,7 цм   


Carnet n.5, à propos de 2014, feutre, stylos sur papier, 21 x 14,7 cm   


Notebook no.5, about 2014, felt pen, pencil on paper, 21 x 14.7 cm 

Нотес бр.8, oкo 2014, фломастер на папиру, 21 x 13,5 цм       


Carnet n.8, à propos de 2014, feutre sur papier, 21 x 13,5 cm    


Notebook no.8, about 2014, felt pen on paper, 21 x 13.5 cm

Нотес бр.11, oкo 2014, оловка на папиру, 21 x 29,7 цм


Carnet n.11, à propos de 2014, stylos sur papier, 21 x 29,7 cm


Notebook no.11, about 2014, pen on paper, 21 x 29.7 cm 

Нотес бр.1, око 2014, оловкa за скицирање, 29,7 x 20,6 цм  


Carnet n.1, à propos de 2014, stylos à croquis, 29,7 x 20,6 cm     


Notebook no.1, about 2014, sketch pencil, 29.7 x 20.6 cm 

Пра меморо бр.22, 2023, туш на кожном повезу старе књиге, 31,5 x 22,6 цм  


Praa memoro n 22, 2023, encre sur couverture cuir livre ancien, 31,5 x 22,6 cm  


Praa memoro No. 22, 2023, ink on leather binding of an old book, 31.5 x 22.6 cm

Нотес бр.2, oко 2014, цртеж тушем, 40 x 24,5 цм


Carnet n.2, à propos de 2014, dessin avec encre, 40 x 24,5 cm 


Notebook no.2, about 2014, drawing with ink, 40 x 24.5 cm 

Утопијска конструкција бр. 1, 2016, колаж, туш на папиру, 65 x 50 цм


Construction utopique n 1, 2016, collage, encre sur papier, 65 x 50 cm 


Utopian Construction No.1, 2016, collage, ink on paper, 65 x 50 cm 

Музеј наивне и маргиналне уметности 2022. Сва права задржана.
Политика приватности / Услови коришћења