ПОСЕБНА ИЗДАЊА МНМУ

 

Обимна издавачка делатност Музеја наивне и маргиналне уметности, поред дела који прати изложбену активност у виду стручних двојезичних каталога, пратећег пропагандног материјала (позивнице, плакати, банери, разгледнице, обележивачи страница), обухвата и посебна издања (монографије, зборници, водичи, графичке мапе, календари, бојанке, часописи). Почев од 2000. године издавачка делатност се надограђује и објављивањем електронских издања. Желећи да на популаран, информативан и доступан начин презентује најзначајнија актуелна дешавања у области наивне и маргиналне уметности на ширем међународном плану, 2015. године Музеј покреће двојезични стручни часопис МНМАрт.

 

НОВИ ВОДИЧ МНМУ

 

Штампано је двојезично издање водича МНМУ.

Уметност изван граница / Art beyond borders, водич;

издавач: Музеј наивне и маргиналне уметности; текст: Ивана Јовановић;

превод: Радмила Пауновић Штајн;

графички дизајн: Славомир Стојановић Футро; штампа: Бирограф, Комп.д.о.о, Земун;

тираж: 1000; јул 2022.

Музеј наивне и маргиналне уметности

границе и сусрети / трагови и путокази

 

Музеј наивне и маргиналне уметности (Београд/Јагодина, Србија) представља републичку установу културе специјализовану за музеолошку заштиту највреднијих остварења неконвенционалног сегмента савремене уметничке сцене. Већ шест деценија у континуитету преиспитују се начини сагледавања, представљања, интерпретације и стручне заштите правих вредности и суштине аутентичне самоуке, наивне и маргиналне уметности и сродних самосвојних стваралачких израза, као виталног извора истините креативне енергије која повлачи јасну границу дистанцирања у односу на псеудонаивну продукцију, елементе аматеризма, дилетантизма и комерцијалности. Основан 1960. године под називом Галерија самоуких ликовних уметника, од почетка је конципиран као комплексна музејска установа. Током времена идентитет Музеја везиван je за називе који су у датом тренутку били најприсутнији у теорији уметности и носили најшири потенцијал значења. Тако су, најпре, усвојени називи самоука и наивна уметност. Термином маргинална уметност назив Музеја је допуњен у новијем периоду са циљем да се, у складу са актуелним савременим токовима, обухвати шире уметничко поље сингуларних појава.

Седиште Музеја налази се у Београду (Немањина 3) у простору у коме је последње деценије свог живота и рада провео један од најзначајнијих теоретичара и афирматора наивне уметности у свету, Ото Бихаљи-Мерин, и где је 2013. године основан Салон Ото Бихаљи-Мерин. Богата заоставштина Бихаљи-Мерина – значајна библиотечка и архивска грађа, преписка Ота са многим угледним колегама и уметницима, аутентични рукописи и фотографије, чува се у просторима музеја у Београду и Јагодини. Галерија Музеја наивне и маргиналне уметности у Јагодини (Бошка Ђуричића 10) на око 580 м² изложбеног простора презентује Сталну поставку и повремене изложбене програме.

 

Публиковање новог броја редизајнираног двојезичног издања часописа МНМУ Арт:

 

МНМУ Арт – Магазин за наивну и маргиналну уметност, број 12, децембар 2022,

ликовни лист; издавач: Музеј наивне и маргиналне уметности; текстови: др Ивана Башичевић Антић, Даниела Билопавловић Беденик, Марија Вулић, Миљенко Јерговић, Ивана Јовановић, Јелена Јовановић, Мирослав Карић, Сенка Латиновић, Нина Љубомировић, Лепа Милошевић Сека, Томас Реске, Биљана Томић; превод: Радмила Пауновић Штајн; графички дизајн: Славомир Стојановић Футро; штампа: Бирограф, Комп.д.о.о, Земун; стр. 80; децембар 2022.

 

Након 10 издања часописа за наивну и маргиналну уметност МНМУарт који је објављиван два пута годишње, приступило се његовом редизајну са идејом да се ово двојезично издање осавремени, визуелно, форматом, као и садржајно. Од 2021. године часопис се штампа у новом формату 30 цм и то у периодици годишњака. Поред приказа изложби и догађаја, прилога о уметницима и њихових интервјуа, представљене су и информације о календару најзначајнијих догађаја у датој области на ширем међународном плану, као и текстови угледних колега и сарадника из других земаља.

 

Календар за 2023. годину

 

Штампано је двојезично издање календара за 2023. годину.

Трећи тријенале МНМУ – RAW INTUITIVE, календар; издавач: Музеј наивне и маргиналне уметности; текст: Ивана Јовановић; превод: Радмила Пауновић Штајн; графичка опрема: Славомир Стојановић Футро; штампа: Бирограф, Комп.д.о.о, Земун; 30 стр, илустр. у боји, 20 х 22 цм; тираж: 1000; децембар 2022.

 

Сваке године, по традицији, штампамо Календар МНМУ. За материјал најчешће користимо репродукције дела из збирке МНМУ или реализоване пројекте у току године. За 2023. годину смо одлучили да наш Календар буде дизајниран у духу наше велике међународне изложбе Трећи Тријенале – Raw intuitive. Сваки месец је понео по једну илустровану фотографију дела, учесника изложбе. Велики формат, богатство колорита и квалитетна израда је постао наш препознатљив визуелни идентитет календара. Овим посебним издањем желели смо да се захвалимо нашим сарадницима, колегама, посетиоцима и осталим љубитељима уметности и уједно честитамо Нову Годину!