Жене у арт бруту: аутсајдерке међу аутсајдерима?

Иако се жене и даље боре за видљивост и равноправност у свим професијама, у оквиру света уметности, парадоксално, могу бити и маргиналке међу маргиналцима. Крај Другог светског рата обележен је почетком специфичне авангардне уметничке тенденције под називом Арт Брут, која је у различитим контекстима и временским периодима била означена различитим терминологијама и значењем. Стваралаштво аутсајдера – психички и физички оболелих људи, самоуких стваралаца, затвореника, људи са маргина друштва постали су предмет интересовања “високе” уметности, па и уметничког тржишта. Ипак, имајући у виду да је чак и поље Арт Брута/ Оутсидерске уметности доминантно мушка територија, неминовно се намеће питање о постојању жена унутар ње. Дискусија под називом “Жене у Арт Бруту: аутсајдерке међу аутсајдерима” жели да расветли и приближи публици, не само ову уметничку тенденцију којој се генерално не придаје довољно пажње, већ и положај, естетику и теме уметничких пракси жена маргиналки. Конципирана као динамична форма презентација и разговора, дискусија има за циљ да представи прошло и садашње стање, како код нас, тако и у Западној Европи и на Далеком Истоку.

Модераторке: 

Сенка Латиновић, кустос Музеја наивне и маргиналне уметности, и Амалија Стојсављевић, Удружење Арт брут Србија. 

Учеснице: 

Ирина Катник, Галерија Гугунг, Аустрија.

Ишил Езги Челик, Арт брут истраживачица, Велика Британија. 

Кејти Возницки, уметница САД/ Србија.

Маргот, уметница, Француска.