ДОБРОСАВ МИЛОЈЕВИЋ

Рођен 1948. у Доњем Штипљу код Јагодине. Слика од 1970. Слика свет доживљаја и предања родног краја. На сликама занимљивих иконографских решења, видљиво је мноштво скупина расцветалих биљака, што са осталим елементима представе – животињама, људима и грађевинама, доприноси стварању универзалне мелодије рајских ужитака, вечног пролећа, ведрине и радости живљења.