ДРАГИЦА ГАЈИЋ

Рођена 1944. у Секуричу код Јагодине. Слика од 1972. Слика живот на селу, који нестаје и ентеријере старих сеоских кућа.