ДРАГИША СТАНИСАВЉЕВИЋ

Рођен 1921. у Јабучју код Ваљева, Србија. Скулптуром се бави од 1958. године. Живот на селу, васпитање у духу патријархалних начела, завичајно окружење столетним шумама, нагон за обликовањем свакако да су основа мотивског опредељења Драгише Станисављевића.

Фронталност и једноставност у изразу, архаично схватање форме, несвесно су постигнути. Уметник, ослобађа форму, глади је до сјаја, заобљава, истиче њену органску бит, завршава оно што је природа започела. Све је стилизовано готово до огољене, основне праформе, редуковано с изразитим осећајем за меру, какав су поседовали само изворни уметници примитивних култура. Инстиктивно стваралаштво овог уметника које траје већ више од пет деценија, указује на снагу аутентичности његових оригиналних форми, на везу између праисконског и модерног сензибилитета ликовног изражавања. Црна, столетна храстовина коју вади из корита реке Колубаре, носи сама по себи неки тајанствени траг на својој материји, неку врсту патине. Са изразитим осећајем за хармонију, без гестова, експресивних покрета, са интересовањем за духовну подлогу својих ликова, Драгиша схвата улогу форме сензибилитетом савременог уметника. Рељефно схватање форме са израженим вертикалним компоновањем помоћиће уметнику у његовој једноставности израза нарочито када за мотив бира филозофска размишљања о односима људи, њиховим судбинама, скривеним особинама, њиховом греху или молитви.

За своје монументалне скулптуре, добитник је више награда и признања, од којих је награда за укупан уметнички рад на 10.бијеналу наивне и маргиналне уметности, 2001. године у МНМУ у Јагодини, Србија. Светски је класик.