ЕМЕРИК ФЕЈЕШ

Рођен је 1904. у Осијеку (Хрватска). Почев од пете године, када са родитељима прелази у Србију, свој животни и стваралачки век проводи у Новом Саду, Србија, где и почиње да се бави сликарством 1949, након одласка у инвалидску пензију, пошто је тешко оболео. Између два светска рата ради као дугметар, старетинар, чешљар, трговачки помоћник, стругар у разним градовима бивше Југославије. За време Другог светског рата живи у прогнанству у Мађарској да би се 1945. вратио у Нови Сад где и остаје до краја живота. Почео је сликањем актова, портрета, мртвих природа и жанр сцена из приградског живота да би се од 1954. готово искључиво бавио урбаним пејзажом. Први пут излаже 1955. године а самостално 1956. године.

Протагонист је урбаног пејзажа у наивној и маргиналној уметности јужнословенских простора. Упркос великој слободи у третирању предоченог и врло стилизованог поступка, његове композиције не излазе из домена конкретног и препознатљивог, јер му као предлошци служе црно-беле разгледнице велелепних грађевина, које је отискивао преко индига а затим увећавао на папиру, додавши увек нешто своје из маште. Реални изглед и колорит грађевина подређени су уметниковој машти, па су често врло удаљени од извора инспирације. Слика градове Јадрана, Северног мора, Енглеске, Немачке, Холандије, Швајцарске, Француске, Индије итд. Дефинисање сводова и архитрава фризом домина, разбацене шарене дугмади уместо окулуса указују на његову луцидност.

Неодољивом жељом да постојеће улепша, да сиво оживи бојом, он користи топле, звучне, фовистички снажне боје. Одсуство наративности, т.ј. апстрактност форми, колорита, склоност геометризму, снажна ритмизација и стилизација свега предоченог, плошност и орнаментизам указују на модеран сензибилитет ликовности Емерика Фејеша – нагонски спознат.

Излагао је широм света своје урбане легенде, за које је више пута добијао награде и признања. Највеће и најрепрезентативније колекције његових слика налазе се у Музеју наивне и маргиналне уметности у Јагодини, Србија; Хрватском музеју наивне умјетности, Загреб, Хрватска; Галерији Елке унд Њернер Зиммер, Дüсселдорф; и Галерие Цхарлотте Зандер, Бöннингхеим, Немачка итд. Светски је класик.