ИВАН РАБУЗИН

Рођен 1921. у Кључу код Новог Марофа. Слика од 1946. Аутентичност ликовног опуса Ивана Рабузина одликује редуцираност мотива, мајсторска организација простора, стилизација облика, фина градација тонова боје. Основни елеменат природе за Рабузина је круг – праоблик из ког су се развили и трансформисали брег, цвет, облак, крошње, сунце.