ЈАН КЊАЗОВИЦ

Рођен 1925. у Kовачици. Слика од 1944. Тематске преокупације Kњазовица, типичне су за средину у којој је живео. У композицијском погледу, постигао је пуну уравнотеженост фигура. Из тамне светлости позадине јасно се издвајају строго стилизовани облици. Kњазовиц је пронашао свој облик куће, дрвета, човека и животиње, и без обзира на њихов реални изглед, бојио их плавом, црвеном или љубичастом бојом, према својој замисли. Стилизовањем форме и одбацивањем детаља, ослободио је слику свега сувишног и свео је на колористичке односе. Бојене површине је моделовао тонски, наглашавајући волумен белом контурном линијом.