МИЛОСАВ ЈОВАНОВИЋ

Рођен 1935. у Опарићу код Јагодине, Србија.Слика од 1955. Без обзира на то да ли ради на платну, папиру или дрвеној подлози, његов рукопис је препознатљив и оригиналан. За своја дела добијао је читав низ награда и признања, међу којима и награду за укупан уметнички рад 2003. године на Једанаестом бијеналу у МНМУ у Јагодини, Србија.

Изненађује спој спонтаног и нагонског постављања теме и њеног стрпљивог ликовног грађења. Склоност ка декоративном и унутрашња симболичка пренапрегнутост основа су његове уметничке стратегије. Сликар стилизоване облике распоређује плитко по површини слике, избегава празнине и сваки слободни делић оживљава користећи се карактеристичним колористичким знацима. То су кратки потези у облику тачака, мрља, изломљених или паралелних цртица, кружница и ромбова. Интензитет доживљаја притом, уметник појачава употребом сировог колорита.

Структура форме, за коју је уметник посебно заинтересован, па се стога истрајно посвећује сваком сегменту бојеног пигмента, зидајући над плошном основом минијатурне куле, нам открива својеврсни хоррор вацуи. Цртежи тушем представљају посебан квалитет унутар његовог опуса, свакако јединственог у идеји и поступку.Његов опус показује сажимање елемената наивне итзв. маргиналне уметности.