ПЕРО МАНДИЋ

Рођен 1938. у Здени код Санског Моста. Слика од 1953. Основна инспирација Пере Мандића је Босна, као специфична средина чије је унутрашње немире изразио драматичним садржајима, особеним композиционим решењима и скалом тонова црвене боје.