СОФИЈА ДОКЛЕАН

Рођена 1931. у Уздину. Слика од 1960. Слика веселе и тужне тренутке из живота, посебно домаће послове и игранке са мноштвом ликова, преносећи боје и мотиве румунског народног веза четкицом на платно.