ВЕЛИМИР ЂОРЂЕВИЋ

Рођен 1943. у Великом Суводолу код Пирота. Kерамиком се бави од 1967. Дело Велимира Ђорђевића показује срећан спој занатске грнчарске традиције са урођеним талентом и богатом имагинацијом самоука. Потиче из краја где је грнчарска традиција веома дуга и она својим специфичним обележјима одређује његово дело (мотиве, облике и боју). На посудним формама и слободној керамопластици, Ђорђевић је постигао успешну равнотежу форме и декорације.