ЗИЛ МИЛАНО

Рођен је 1961. у Белици код Јагодине. Слика од 1981. Живи у Белици, Србија. Шематизоване, стилизоване фигуре плове уметниковим мислима, неретко духовитим, свеједно – ведрим, пуним симбола. То су фигуре сведених форми, у контексту сижеа који открива сасвим личне параболе, интензивног ритма и топлих колористичких оркестрација. Немирног духа непрестано експериментише различитим материјалима, па је једнако инвентиван и кад ради скулптуре и инсталације. Његов свет личних метафора препун је комплементарних односа транспарентних боја, понекад шематизован и сведен, па више личи на рекламни или изложбени плакат.